direct naar inhoud van 4.9 Kabels en leidingen
Plan: Kernen Egmond
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001

4.9 Kabels en leidingen

Binnen het plangebied zijn er naast de leiding zoals aangegeven in de paragraaf 4.7 enkele planologisch relevante waterleidingen aanwezig binnen het plangebied. Deze leidingen zijn weergegeven op de verbeelding. Voor deze leidingen is een dubbelbestemming opgenomen op grond waarvan beperkingen gelden binnen de zogenaamde belemmeringenstrook van de leiding, die 5 m aan weerszijden van de leiding bedraagt. Met deze dubbelbestemming is een ongestoorde ligging van de leidingen zeker gesteld. Het aspect kabels en leidingen staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.