direct naar inhoud van 5.4 Ontwikkelingen
Plan: Kernen Egmond
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001

5.4 Ontwikkelingen

In het plangebied is een aantal ontwikkelingen voorzien. Het bestemmingsplan heeft echter een grotendeels consoliderend karakter. Er worden daarom geen ontwikkelingen meegenomen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de ontwikkelingen die in het plangebied spelen.

Woningbouwlocatie 'Duinrand' in Egmond aan den Hoef West

Op 31 augustus 2004 zijn de uitgangspunten voor het gebied gelegen tussen de Egmonderstraatweg, Herenweg, Nachtegalenpad en het Delverspad vastgesteld. Op een gedeelte van het gebied was voorheen het Asielzoekerscentrum gevestigd. De doelstelling is om het gebied te herontwikkelen voor woningbouw. Omdat de planontwikkeling nog niet voldoende duidelijk is en omdat volledig nieuwe ontwikkelingen niet in dit conserverende bestemmingsplan worden opgenomen, zal te zijner tijd voor deze nieuwe ontwikkeling een apart bestemmingsplan worden opgesteld.

Herenweg Egmond-Binnen

Aan de Herenweg is het bedrijf Tambach gevestigd. De bedoeling is dat dit bedrijf op termijn gaat verplaatsen naar het voormalige MAG-complex. Op de locatie aan de Herenweg zijn woningen voorzien. Hiervoor wordt een aparte procedure voor een nieuwe bestemmingsplan gevoerd.

Voetbalkooi Egmond aan den Hoef

In Egmond aan den Hoef wordt ten noorden van de Lamoraalweg een nieuwe voetbalkooi voorzien, ongeveer ter plaatse van de voormalige skatebaan. Hiervoor wordt een aparte procedure gevolgd. Indien hierover duidelijkheid bestaat, wordt deze in een volgende fase meegenomen in het bestemmingsplan.