direct naar inhoud van 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Kernen Egmond
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt vier weken terinzage gelegd. Tevens wordt het bestemmingsplan verzonden naar de voooroverlegpartners. De resultaten uit de inspraak en het overleg ex artikel 3.1.1 Bro worden weergegeven in een afzonderlijke rapportage.