direct naar inhoud van 1.4 Planvorm
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001

1.4 Planvorm

Het voorliggende bestemmingsplan heeft als doel het geven van een eenduidige en samenhangende juridisch- planologische regeling om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding met planregels en een toelichting. Er is gekozen voor een globale regeling waarbij de exacte positionering van de woningen niet is weergegeven. De regeling sluit wel zo veel mogelijk aan op het Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Het voorliggende bestemmingsplan stuurt het ontwikkelingsproces zonder dat er een precies eindbeeld wordt vastgelegd, maar biedt wel voldoende rechtszekerheid.