direct naar inhoud van 2.2 Bestaande situatie
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001

2.2 Bestaande situatie

2.2.1 Omgeving

Voor het analyseren en beschrijven van het bebouwingspatroon van de omgeving wordt in hoofdlijnen aangesloten bij de gebiedsindeling van de welstandsnota en het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Het onderhavige plangebied ligt gedeeltelijk in het gebied 'oostelijke uitbreidingen' en gedeeltelijk in het gebied 'lintbebouwing'.

Oostelijke uitbreidingen

Het plangebied ligt grotendeels in het woongebied 'oostelijke uitbreidingen', zoals genoemd in het Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Dit woongebied is planmatig van opzet met gevarieerde bebouwing, gebouwd in de jaren '70, '80 en '90/ Een klein gedeelte is recentelijk toegevoegd. Het woongebied is hoofdzakelijk samengesteld uit verschillende buurtjes, vaak ruim van opzet, en heeft een heldere, ruimtelijke structuur van woonstraten, woonerven en woonpaden. Deze structuur wordt ondersteund door de plaatsing van de woonbebouwing. De woningen staan dicht op elkaar en op enige afstand van de weg. De afzonderlijke woonblokken staan in ieder geval in een strakke rooilijn. Opvallend element binnen de wijk is het stratenpatroon zonder trottoirs. Verder valt het groene karakter op. De woningtypen variëren: er staan rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, bungalows, gestapelde woningen en vrijstaande woningen. De gebouwen hebben een standaard detaillering met eenvoudig materiaalgebruik. De oorspronkelijke materialen zijn hoofdzakelijk hout, steen en pannen. Naast de meer traditionele, gebiedseigen materialen worden nu ook materialen als kunststof en trespa toegepast. Dit gebeurt echter zorgvuldig en netjes. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn aarde tinten voor het metstelwerk, groen, bruin en wit voor de deuren, kozijnen en daklijsten en rood en zwart voor de dakpannen de meest toegepaste kleuren. Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied behouden blijft.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001_0003.png"

Figuur 2.1: Oostelijke uitbreiding

Lintbebouwing

De straten waar het plangebied aan grenst, te weten de Van Blaaderenweg en Jan Apeldoornweg, liggen in het deelgebied lintbebouwing. De lintbebouwing bevindt zich langs de belangrijkste in- en uitvalswegen van Bergen, zoals de Van Blaaderenweg. De lintbebouwing verbond Bergen van oudsher met de buitenwereld. De lintbebouwing kenmerkt zich door één- en tweezijdige bebouwingslinten in een open bebouwingspatroon. De architectuur is van alle tijden en bezit verschillende kwaliteiten. De woningen hebben een verspringende rooilijn en de verschillende typen van bebouwing geven de linten een gevarieerd beeld. De meeste woningen zijn vrijstaand, maar er staan ook twee-onder-een-kapwoningen. De architectuur is van alle tijden en bezit verschillende kwaliteiten. De oudere bebouwing heeft een zorgvuldige en fijne detaillering. De nieuwere bebouwing heeft een sobere en grove detaillering. Het materiaal bestaat uit steen voor de gevels, hout voor de kozijnen en deuren en pannen voor de daken. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn aarde tinten en wit voor de gevels en rood en zwart voor de pannen de meest geëigende kleuren. Voor de deuren en kozijnen is een palet aan kleuren gebruikt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001_0004.png"

Figuur 2.2: Lint bebouwing

2.2.2 Plangebied

Het plangebied ligt in het bouwblok tussen de Van Blaaderenweg, de Jan Apeldoornweg en de Filarskiweg. De oppervlakte is circa 6100 m2. Het is ingericht als bedrijfsterrein voor een aannemersbedrijf. Er staan vier, relatief grote, bedrijfsgebouwen. Verder is het plangebied nagenoeg geheel verhard. Zowel aan de Van Blaaderenweg en Jan Apeldoornweg bevinden zich uitritten. Direct ten westen van het plangebied is een bedrijf gevestigd. Het gaat om het bedrijf Forest Bergen. Dit bedrijf levert IT soft- en hardware tools. Ten westen van het plangebied, aan de Jan Apeldoornweg, staat een elektriciteitsgebouw van Nuon.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001_0005.png"

Figuur 2.3: Bestaande situatie