direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuwe straat met woningen. Het te ontwikkelen gebied is thans in eigendom bij het aannemersbedrijf Gebroeders Min BV. Het bouwplan wordt in zijn geheel voor eigen risico en rekening van de aanvrager gerealiseerd. De eventuele kosten van de gemeente worden anderszins verzekerd middels een anterieure overeenkomst die wordt gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente Bergen. Hierdoor zal het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) niet nodig zijn, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.