direct naar inhoud van 1.2 Begrenzing plangebied en vigerende regeling
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001

1.2 Begrenzing plangebied en vigerende regeling

Het plangebied ligt ten noorden van het centrum van de kern Schoorl in de gemeente Bergen. Het betreffende perceel ligt aan het begin van de Sportlaan, ten zuidoosten van de kruising met de Heereweg. In figuur 1.1 is de ligging en precieze begrenzing van het plangebied weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001_0001.png"

Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 'Schoorl-kernen en buurtschappen', vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op 23 juni 2009. Het plangebied wordt in dit bestemmingsplan bestemd als 'Gemengd - 2' en 'Wonen - 1 gestapeld' (zie figuur 1.2). Hier zijn respectievelijk kantoren met woningen en gestapelde woningen toegestaan. In de nieuwe situatie zal het gehele gebouw voor wonen worden gebruikt waardoor strijdigheid met het bestemmingsplan bestaat en dat de reden vormt voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001_0002.png"

Figuur 1.2 Uitsnede vigerend bestemmingsplan