direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komt allereerst het beleidskader aan bod waarbij de relevante beleidsplannen die de verschillende overheden hebben opgesteld, worden beschreven. In hoofdstuk 3 is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie, de omgeving van het plangebied en van de beoogde ontwikkeling. De sectorale aspecten zijn beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk zijn de aspecten verkeer en parkeren, milieu, waterhuishouding, ecologie en archeologie behandeld. Hoofdstuk 5 geeft een juridische planbeschrijving waarin de wijze van bestemmen uiteengezet is. Tevens is hier artikelgewijs een beschrijving gegeven van de bestemmingen en planregels. In hoofdstuk 6 is tot slot de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan behandeld.