direct naar inhoud van 2.5 Conclusie
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001

2.5 Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling past binnen het beleid dat wordt gevoerd op alle overheidsniveaus. Rijk en provincie gaan zoveel mogelijk uit van herstructurering en bouwen binnen bestaand bebouwd gebied. De gemeentelijke woonbeleidsnota heeft als uitgangspunt om jaarlijks 170 woningen voor starters beschikbaar te krijgen. De ontwikkeling van zes appartementen in woningbouwcategorie 1 voorziet hier in. Tevens voldoet de ontwikkeling aan de criteria binnen de welstandsnota. Er wordt voorzien in zes appartementen. De uiterlijke vorm en het volume van de toekomstige situatie wijkt niet veel af van de huidige situatie. Gezien hetgeen dat in het gemeentelijke beleid en in het vigerende bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt, kan de afwijking van het bestemmingsplan als minimaal worden beschouwd.