direct naar inhoud van 3.1 Plangebied en omgeving
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001

3.1 Plangebied en omgeving

Het plangebied ligt in de kern Schoorl ten noorden van het centrum, op de hoek van de Sportlaan en de Heereweg. De Heereweg gaat in zuidelijke richting via het centrum van Schoorl over op de Duinweg die tot aan het dorp Bergen loopt. In noordelijke richting loopt de weg tot aan de kernen Groet en Camperduin. Het karakter van het lint de Heereweg wordt bepaald door de oorspronkelijke lineaire structuur en de lintbebouwing daarlangs. Deze doorgaande structuur is een belangrijk element geweest in het ontstaan van de bebouwing in de dorpen. Ook is de weg nog altijd een belangrijke verbinding tussen de kernen ten noorden en ten zuiden van Schoorl. Bebouwing langs de Heereweg bestaat veelal uit solitaire, eenlaagse bebouwing met kap. Rondom het plangebied zijn verschillende soorten voorzieningen gelegen. Aan de westzijde van de Heereweg zijn recreatie- en campingterreinen te vinden. Deze liggen achter aan de weg liggende woningen. Noordelijk van het plangebied, aan de overzijde van de Sportlaan, zijn woningen en kantoren gesitueerd. De Sportlaan buigt in oostelijke richting langs de sportvelden af naar het zuiden waar tevens een groot parkeerterrein ligt aan de westzijde van de weg.

Op het perceel zijn twee aaneengebouwde panden aanwezig welke gedeeltelijk als kantoor en gedeeltelijk als woningen werden gebruikt. Op dit moment staat het gehele gebouw leeg. Het gebouw bestaat aan de zijde van de Heereweg uit één verdieping met kap en dakopbouw (zie figuur 3.1). Direct hieraan vast en haaks op deze bebouwing staat een gebouw van twee verdiepingen met kap. De bebouwing op het perceel oogt echter wel als één geheel. afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001_0004.png"Aan de oostzijde van het perceel ligt een kleine parkeerplaats met fietsenstalling. Deze fietsenstalling in de vorm van een aanbouw staat dicht tegen de zijdelingse perceelsgrens (<1 m).

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001_0005.png"Figuur 3.1 Foto huidige situatie (bron: Google maps)