direct naar inhoud van 4.11 Cultuurhistorie
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001

4.11 Cultuurhistorie

Molenbiotoop

Het plangebied ligt gedeeltelijk op de zone van de molenbiotoop van de Korenmolen Kijkduin. De korenmolen ligt ten noordoosten van het plangebied aan de Molenweg, aan de westelijke rand van de Nollen, een restant van de Oude Duinen van Schoorl. De molen zelf dateert van 1771, maar het is bekend dat ter plaatse al vanaf de 16e eeuw een molen stond. De omgeving is sinds de bouw van de molen aanzienlijk verdicht, met name qua bomen. Voor behoud van de molen is het van belang dat de molen kan blijven functioneren. Een zoveel mogelijk onbelemmerde windtoetreding is daarvoor noodzakelijk. Bebouwing en begroeiing in de nabijheid van een molen veroorzaken windbelemmeringen, waardoor rendementsverlies ontstaat. Slechts een geringe windsnelheidsreductie heeft al een grote vermindering van het vermogen van de molen tot gevolg. Daarnaast kunnen bebouwing en begroeiing leiden windturbulenties en tot sterk wisselende windkrachten op het wiekenkruis en askop, waardoor schade kan ontstaan aan het mechaniek van de molen (wanneer deze in bedrijf is).

Dit betekent dat in de omgeving van een molen beperkingen moeten worden gesteld aan de hoogte van obstakels. Het gebied waarbinnen deze hoogtebeperkingen gelden, wordt het molenbiotoop c.q. een molenbeschermingszone genoemd.

De gemeente beschouwt de toegelaten hoogtematen niet als dwingende hoogte maten, maar als richtlijn. Het beleid wordt in deze vorm in voorliggend bestemmingsplan gecontinueerd: de bestaande situatie hoeft niet aangepast te worden, maar bij eventuele nieuwe ontwikkelingen dient wel rekening te worden gehouden met de molenbiotoop van de Korenmolen. De molenbiotoop heeft geen concrete gevolgen voor de ontwikkeling aangezien deze onder de maximaal toegestane hoogte blijft.