Artikel 12 uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

 

De voorschriften van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft:

a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen;

b. brandweeringang;                                     

c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;

d. de ruimte tussen bouwwerken;

e. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.