direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de kaart aangewezen voor Groen zijn bestemd voor:

  • a. plantsoenen;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. beplantingen;
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. parken;
  • f. voet- en fietspaden;
  • g. ruiterpaden;
  • h. in- en uitritten;
  • i. bermen en bermsloten;
  • j. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals nutsvoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.

9.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, worden gebouwd met een maximale hoogte van 9 m voor lantaarnpalen en een maximale hoogte van 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde.