direct naar inhoud van 1.2 Ligging plangebied
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied betreft het zuidelijke gedeelte van het landelijk gebied van de gemeente Bergen, met uitzondering van het duingebied waarvoor een afzonderlijk bestemmingsplan wordt opgesteld. Aan de noordzijde wordt het plangebied grofweg begrensd door de kern Bergen, waarbij aan de noordoostzijde de Kogendijk de plangrens vormt (ten noorden van de Kogendijk geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord). Aan de westzijde vormt het duingebied de plangrens en aan de oost- en zuidzijde is dit de gemeentegrens met Alkmaar, Heiloo en Castricum. De twee in het gebied aanwezige voormalige militaire complexen (behoudens het voormalige vliegveld), worden buiten het plangebied gelaten (zie paragraaf 1.4). In figuur 1.1 is de ligging en precieze begrenzing van het plangebied Landelijk Gebied Zuid weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001_0001.jpg"