direct naar inhoud van 1.6 Leeswijzer
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is allereerst het ruimtelijke beleidskader van het rijk, de provincie en de gemeente opgenomen. Dit beleid vormt immers een belangrijk kader voor de inhoud van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 zijn per relevant thema een beknopte analyse en de uitgangspunten voor het bestemmingsplan opgenomen. In hoofdstuk 4 vindt de toetsing aan de sectorale omgevingsaspecten plaats (verkeer, milieu, ecologie, enzovoorts). Vervolgens is in hoofdstuk 5 de juridische planbeschrijving opgenomen. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de opbouw van de planregels, de verschillende bestemmingen en de relatie met de verbeelding. Tot slot is in Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.