direct naar inhoud van 3.1 Algemeen
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

3.1 Algemeen

De Structuurvisie Landelijk Gebied, zoals deze is samengevat in paragraaf 2.4, is in grote mate richtinggevend voor de juridische regeling (regels en verbeelding) van dit bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. Voor nagenoeg alle voor het landelijk gebied relevante thema's, is een richting gegeven in de Structuurvisie. Daarnaast zijn de uit de vigerende bestemmingsplannen voortvloeiende gebruiks- en bouwrechten zoveel mogelijk gerespecteerd. Waar nodig is rekening gehouden met de grenzen die het speelveld (het beleidskader en de eerder door de gemeente voor specifieke onderwerpen vastgestelde beleidsuitgangspunten) stelt en de voorwaarden die in acht moeten worden genomen op basis van relevante wet- en regelgeving.