direct naar inhoud van 3.8 Niet-agrarische bedrijven en horeca
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

3.8 Niet-agrarische bedrijven en horeca

In het plangebied zijn drie restaurants aanwezig (Oude Schulpweg 18, Herenweg 95 bergen, Herenweg 109 Egmond aan den Hoef), deze zijn als zodanig bestemd. Overige (zelfstandige) horecabedrijven zijn niet aanwezig in het gebied. Nieuwe horeca wordt evenmin mogelijk gemaakt.

De bestaande overige niet-agrarische bedrijven, voor zover niet illegaal gevestigd, hebben de bestemming 'Bedrijf' (B) gekregen. Ter plaatse zijn bedrijven uit categorie 1 en 2 uit de Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten (Standaard SvB) algemeen toelaatbaar. Indien hier in de huidige situatie een bedrijf aanwezig is dat niet binnen de algemene toelaatbaarheid past, krijgt dit bedrijf een specifieke bedrijfsaanduiding. Het betreft hier twee locaties van Taqa en het benzinestation (inclusief lpg) aan de Hoeverweg.

Het aan de Herenweg aanwezige tuincentrum heeft de bestemming Detailhandel - Tuincentrum gekregen.

Alle bebouwing (bedrijfswoning en -gebouwen) dient binnen het bouwvlak gebouwd te worden. De bouwmogelijkheden zijn voor het overige afgestemd op de vigerende bestemmingsplannen.