direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplan
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-B001

1.3 Vigerende bestemmingsplan

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Schoorl – Kernen en Buurtschappen'. Dit bestemmingsplan is op 23 juni 2009 door de gemeenteraad van Bergen vastgesteld. In figuur 1.3 is een uitsnede van dit bestemmingsplan weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-B001_0003.jpg"

Figuur 1.3 Uitsnede bestemmingsplan 'Schoorl – Kernen en Buurtschappen'

Zoals weergegeven in figuur 1.3 is het kadastraal gesplitste perceel bestemd als Wonen-2 en Tuin waarop één vrijstaande woning met bijgebouwen is toegestaan. Het resterende deel van het plangebied is bestemd als Gemengd - 1. De beoogde ontwikkelingen zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken wordt het noordelijke perceel bestemd als Wonen-2 waarbij het bouwvlak wordt verkleind. Het zuidelijk perceel wordt bestemd als Gemengd-1.