direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-B001

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de relevante beleidsdocumenten samengevat en is vastgesteld in hoeverre het plan overeen komt met het geldende beleid. Gezien de geringe omvang van de twee ontwikkelingen kan er worden volstaan met een beperkte toetsing van het plan aan het ruimtelijk beleid.