direct naar inhoud van 6.3 Eindconclusie toelichting
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-B001

6.3 Eindconclusie toelichting

De beoogde ontwikkelingen past binnen goede ruimtelijke ordening. Op het bouwperceel was reeds een vrijstaande woning mogelijk. In het voorliggende bestemmingsplan wordt het bouwvlak hiervoor enkel verplaatst en verkleind. De voorgenomen ontwikkeling past derhalve binnen het beleid van de verschillende overheden. De sectorale aspecten staan de ontwikkeling tevens niet in de weg.