direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Perceel tussen Middengeestweg 1 en Meerweg 7
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-A001

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is ten eerste de beoogde ontwikkeling beschreven aan de hand van de bestaande situatie binnen het plangebied en de omgeving hiervan. Vervolgens is de toekomstige situatie beschreven, waarbij wordt ingegaan op de inpassing van het plan in de omgeving. In paragraaf 2.3 zijn de relevante beleidsdocumenten samengevat en is vastgesteld in hoeverre het plan overeen komt met het geldende beleid.