direct naar inhoud van 2.6 Conclusie
Plan: Perceel tussen Middengeestweg 1 en Meerweg 7
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-A001

2.6 Conclusie

Uit het beleidskader blijkt dat de ontwikkeling past in het gemeentelijk beleid. Een extra vrijstaande woning tussen de woningen op de Meerweg 7 en Middengeestweg 1 is in te passen in de omgeving. De gewenste ontwikkeling, met een maximale goothoogte van 4 m en een maximale bouwhoogte van 10 m, past daarnaast bij zijn directe omgeving en de planuitgangspunten uit het bestemmingsplan Bergen Dorpskern-Zuid. De beoogde ontwikkeling gaat niet ten koste van langgerekte achtererven. Daarnaast is er door de Raad van State bepaald dat er voldoende ruimte is voor een woning tussen de genoemde bouwpercelen. Hierdoor werd bepaald dat de beoogde ontwikkeling past binnen het beleid voor het behoud van de onderlinge afstand bij vrijstaande en semi-vrijstaande woningen. Verder zal de gewenste ontwikkeling geen afbreuk doen aan de groene bestaande karakter van het gebied.