direct naar inhoud van 5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Perceel tussen Middengeestweg 1 en Meerweg 7
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-A001

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening zal het bestemmingsplan als voorontwerpbestemmingsplan gedurende 4 weken ter inzage worden gelegd. Tevens zullen gedurende deze periode verschillende overleginstanties worden aangeschreven om hun reactie op de ontwikkeling te geven. De resultaten van de inspraak- en overlegreacties zullen in het ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen.

Vervolgens zal het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage liggen, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken.