direct naar inhoud van 5.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Perceel tussen Middengeestweg 1 en Meerweg 7
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-A001

5.2 Economische uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.2.1 Bro is het niet nodig een grondexploitatieplan op te stellen. De bouw van de woning voldoet namelijk niet aan de voorwaarden voor een aangewezen bouwplan die zijn beschreven in het bovengenoemde artikel uit de Bro. In artikel 6.2.1a onder lid a wordt namelijk aangegeven dat wanneer het totaal van de exploitatiebijdragen dat met toepassing van artikel 6.19 Wro kan worden verhaald, minder dan 10.000 euro bedraagt, artikel 6.12 lid 2 van toepassing is. Hierin wordt gesteld dat bij dergelijke gevallen geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld. De grondexploitatiewet is daarom niet van toepassing voor dit plan. Voor de beoogde ontwikkeling is hiertoe niet gekomen. Wel is er een overeenkomst betreft de planschade tussen de gemeente en de aanvrager gesloten. Eventuele planschade zal tenslotte voor rekening zijn van de aanvrager.