direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Bergen aan Zee
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-B001

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-gaswinstation': uitsluitend een gaswinstation met SBI-code 40 uit ten hoogste categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerreinen';
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend nutsvoorzieningen;
  • c. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-gaswinstation' mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 5 m;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' mogen gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat de gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd in de bouwvlakken;
  • c. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de kaart aangegeven bouwhoogte;
  • d. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m.

3.3 Specifieke gebruiksregel

Het is verboden om de onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor de opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m.