direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Bergen aan Zee
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-B001

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. plantsoenen;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. beplantingen;
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. parken;
  • f. voet- en fietspaden;
  • g. in- en uitritten;
  • h. bermen en bermsloten;
  • i. fietsenstallingen;

alsmede voor:

  • j. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals nutsvoorzieningen, bergbezinkbassins en water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.

7.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mogen worden gebouwd met een maximale hoogte van 5 m voor lantaarnpalen en een hoogte van 3 m voor overige bouwwerken.