direct naar inhoud van 1.2 Voortraject
Plan: Bergen aan Zee
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-B001

1.2 Voortraject

In het proces om te komen tot een bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad de algemene bepalingen behorende bij alle bestemmingsplannen op 19 december 2006 vastgesteld. Bovendien zijn diverse thema's (erfbebouwing, erf- en perceelafscheidingen, stolpen, het hebben en houden van paarden en paardenbakken, vrijkomende en voormalige agrarische bebouwing, recreatiewoningen op particuliere erven en overgangsrecht) die relevant zijn voor alle nog op te stellen bestemmingsplannen, behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad (op 19 december 2006 en 26 juni 2007). In hoeverre de thema's relevant zijn voor het plangebied Bergen aan Zee wordt in de navolgende hoofdstukken verder uitgewerkt.