direct naar inhoud van 1.4 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Bergen aan Zee
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-B001

1.4 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied betreft de kern Bergen aan Zee inclusief een deel van het strand en, los van de kern, twee percelen in het bos. Deze percelen zijn in het plangebied opgenomen vanwege de historische binding met Bergen aan Zee. De begrenzing van het plangebied bestaat in het noorden uit de bebouwing ten noorden van de Verspyckweg. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door het strand. Aan de oost- en zuidzijde van het plangebied is de plangrens om de bestaande bebouwing van de kern Bergen aan zee getrokken. Daarnaast zijn twee percelen die los in het bos zijn gelegen opgenomen in het plangebied. In figuur 1.1 is de ligging en precieze begrenzing van het plangebied weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-B001_0001.jpg"