direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Milieuaspecten
Plan: Bergen aan Zee
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-B001

Hoofdstuk 4 Milieuaspecten

In dit hoofdstuk komen de voor het plangebied relevante milieuaspecten aan bod. Aan de orde komen de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan ten aanzien van de aspecten wegverkeerslawaai, milieubeschermingsgebied voor stilte, bedrijven en milieuhinder, horeca, externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, duurzaam bouwen en kabels en leidingen.