direct naar inhoud van Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
Plan: Kavel aan de Oude Schulpweg, Egmond-Binnen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09005oudschlpwg-A001

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.