direct naar inhoud van 1.2 Begrenzing plangebied en vigerende regeling
Plan: Hotel Merlet
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001

1.2 Begrenzing plangebied en vigerende regeling

Het plangebied ligt ten zuiden van het centrum van de kern Schoorl in de gemeente Bergen. Het betreffende perceel van het hotel en het perceel waarop de uitbreiding is beoogd liggen, gezien vanuit de kern Schoorl, aan het begin van de Duinweg. In figuur 1.1 is de ligging en precieze begrenzing van het plangebied weergegeven.

Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 'Schoorl-kernen en buurtschappen', vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op 23 juni 2009. Het plangebied is in dit bestemmingsplan bestemd als 'Gemengd - 1'. Deze bestemming voorziet in detailhandel en wonen . Het hotel zelf is bestemd als 'Horeca'. In figuur 1.2 is de vigerende situatie in beeld gebracht.

Figuur 1.2 Vigerende situatie hotel Merlet en Duinweg 11-13

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001_0002.png"