direct naar inhoud van 4.1 Verkeer, ontsluiting en parkeren
Plan: Hotel Merlet
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001

4.1 Verkeer, ontsluiting en parkeren

Verkeer en ontsluiting

Zoals in de planbeschrijving is te lezen, zal het aantal kamers en het aantal tafels in het restaurant door herinrichting beperkt toenemen. Bij een volledige bezetting van kamers zal sprake zijn van een zeer beperkte toename aan verkeersbewegingen ten opzichte van de reeds bestaande situatie. Het aantal fulltime arbeidseenheden zal door de uitbreiding niet substantieel wijzigen. De beperkte uitbreiding zal worden ingevuld met bestaand personeel en leidt derhalve niet tot extra verkeer. Ook een toename van aanvullende aan- en afleverende diensten wordt niet verwacht ten opzichte van de huidige situatie. De verkeersaantrekkende werking van de uitbreiding zal dan ook zeer beperkt blijven en geen aanleiding geven tot wijziging van de verkeersafwikkeling. Als gevolg van de uitbreiding zijn geen aanvullende infrastructurele maatregelen noodzakelijk. De hoofdontsluiting van het hotel kan ongewijzigd blijven en er is geen aanvullende ontsluitingsmogelijkheid noodzakelijk. Ook zijn geen infrastructurele aanpassingen van de omliggende wegenstructuur noodzakelijk als gevolg van de ontwikkeling.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001_0005.png"

Figuur 4.1 Wegenstructuur Schoorl (met linksonder locatie restaurant hotel Merlet aan Duinweg) Bron: Google Maps

Het hotel kent een centrale ligging aan de Duinweg in Schoorl en is goed bereikbaar vanuit het achterland via de ontsluitingswegen van en naar Schoorl. De Laanweg/Damweg geeft verbinding met de N9 (Den Helder-Alkmaar) die aansluit op het nationale rijkswegennet bij Alkmaar (A9). Tevens zijn directe verbindingen aanwezig met de omliggende kernen in de regio. Het hotel is optimaal gelegen ten opzichte van de regionale en recreatieve fietsroutes. Op loopafstand van het hotel bevindt zich een bushalte.

Parkeren

Op dit moment (2010) beschikt het hotel over 46 autoparkeerplaatsen (op het achterterrein). Het parkeerterrein bevindt zich op eigen terrein en is ontsloten vanaf de Burgemeester Peecklaan. Over het algemeen zijn er voldoende plaatsen beschikbaar en komt het slechts incidenteel op topdagen voor dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. Vanwege de in het algemeen hoge parkeerdruk in Schoorl geldt dat voor eventuele nieuwe ontwikkelingen in de kern als voorwaarde wordt gesteld dat voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Met de ontwikkeling zal het aantal hotelkamers en tafels beperkt toenemen. Er is van uitgegaan dat het aantal arbeidseenheden niet zal toenemen.

De ontwikkeling zorgt voor een toename met 2 hotelkamers en 4 tafels in het restaurant. De te hanteren parkeernorm per kamer is 1,5 parkeerplaats/kamer (waarbij 0,5 parkeerplaats per kamer is bedoeld voor overige bezoekers aan het restaurant welke geen hotelgasten zijn). Dit betekent dat 3 extra parkeerplaatsen (2 x 1,5 parkeerplaats/kamer) nodig zijn. In het restaurant zullen 4 tafels worden toegevoegd waarvan er 2 voor de hotelgasten zijn van de 2 toe te voegen nieuwe hotelkamers. Dit betekent dat deze reeds zijn meegenomen in de parkeernorm voor de hotelkamers. De resterende 2 tafels kennen een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per tafel. Dit betekent dat hiervoor 4 extra parkeerplaatsen benodigd zijn. In de parkeernorm voor de hotelkamers is reeds rekening gehouden met 0,5 parkeerplaats per kamer voor overige restaurantbezoekers. Dit betekent dat 1 parkeerplaats (2 x 0,5 parkeerplaats/kamer) minder gerealiseerd kan worden, oftewel 3 extra parkeerplaatsen ten behoeve van de toe te voegen restauranttafels. De Beautysalon zal geen extra parkeerplaatsen genereren aangezien deze alleen een functie heeft voor hotelgasten. In totaal betekent bovenstaande dat ten behoeve van de ontwikkeling 6 extra parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd bovenop het huidige aantal van 46 parkeerplaatsen. Voor het hotel met restaurant zijn daarmee in de toekomstige situatie in totaal 52 parkeerplaatsen nodig.

Het nieuwe plan voorziet in een totaal aantal van 53 parkeerplaatsen (waarvan 10 in een gebouwde parkeervoorziening). De gebouwde parkeervoorziening in de vorm van een parkeerkelder zal grotendeels onder de uitbreiding van het hotel worden gerealiseerd. Het aantal van 53 parkeerplaatsen in de toekomstige situatie zal op basis van de berekende parkeerbehoefte voldoende zijn om alle te verwachten parkerende gasten, bezoekers en personeelsleden te kunnen opvangen. Het aspect parkeren vormt voor de ontwikkeling dan ook geen belemmering. In figuur 4.1 en figuur 4.2 is de buiten- en binnensituatie opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001_0006.png"

Figuur 4.1 Parkeersituatie buiten

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001_0007.png"

Figuur 4.2 Parkeersituatie binnen