Artikel 4  Maatschappelijk 

 

4.1. Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.  bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd- en kinderopvang, onderwijs, cultuur, religie, openbare dienstverlening en verenigingsleven; 

b.  bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nuts-

voorzieningen en water. 

c. bedrijfs/dienstwoningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’(bw)

4.2. Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a.  gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

b.  het bouwvlak mag volledig worden bebouwd; 

c.         De bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringsaanduiding aangegeven bouwhoogte;

d.  de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak ten hoogste 2 m 

bedragen en buiten het bouwvlak ten hoogste 1 m; 

e.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.