direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001

1.1 Aanleiding

Het bouwperceel aan de Meeuwenlaan 2 te Groet is kadastraal gesplitst. Het noordelijke bouwperceel (kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie F nr. 1804) is daarbij eigendom geworden van de eigenaar van het perceel Meeuwenlaan 4. Het andere zuidelijke bouwperceel (kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie F nr. 1805) is nu in eigendom van de eigenaar van het perceel Meeuwenlaan 2A. Het huidige bestemmingsplan 'Schoorl – Kernen en Buurtschappen' gaat uit van één kadastrale situatie waarop één vrijstaande woning met bijgebouwen is toegestaan. Beide eigenaren hebben kenbaar gemaakt ieder hun eigen perceel te willen ontwikkelen. Op het noordelijke bouwperceel is een woning beoogd en op het zuidelijke bouwperceel is een berging beoogd. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is dit voorliggende bestemmingsplan opgesteld.