direct naar inhoud van 1.2 Ligging plangebied
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001

1.2 Ligging plangebied

In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Het plangebied ligt in de dorpskern van Groet ten noorden van de Heereweg. De betreffende bouwpercelen aan de Meeuwenlaan liggen tussen de Heereweg en de Meeuwenlaan 4. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie F nr. 891, 1804 en 1805 (zie figuur 1.2).

Het plangebied wordt aan de zuidkant begrensd door Heerweg en een horecabedrijf aan de Heereweg 248. Het plangebied wordt verder begrensd door gronden voor woningbouw waaronder het perceel aan de Meeuwenlaan 4.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001_0001.jpg" Figuur 1.1 Ligging plangebied (plangebied geel omcirkeld)

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001_0002.jpg" Figuur 1.2 Kadastrale kaart (plangebied geel omlijnd)