direct naar inhoud van 2.3 Toekomstige situatie
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001

2.3 Toekomstige situatie

Plangebied

De voorgenomen ontwikkelingen betreft de realisatie van één woning en één schuur. Hiertoe zal de bestaande beplanting moeten worden verwijderd en de schuur moeten worden gesloopt en de grond zal bouwrijp moeten worden gemaakt.

Voor de nieuwe woning zijn stedenbouwkundige voorwaarden opgesteld. De woning mag niet breder dan 12 meter zijn, heeft een afstand van tenminste 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrenzen en 10 meter tot de achterste perceelsgrens waardoor het bebouwingspatroon en straatbeeld wordt versterkt. De nieuwe woning heeft een maximale oppervlakte van 120 m². De goot- en bouwhoogte van de woning bedraagt, in verband met een uniform straatbeeld, respectievelijk 4 m en 10 m.

De schuur heeft een maximum oppervlak van 50 m2. De exacte maatvoering van de schuur is tot op heden niet bekend. De schuur zal ten dienste staan van de winkel op het naastgelegen perceel Meeuwenlaan 2A. De schuur dient als opslagruimte voor de winkel. Daarnaast heeft de voortuin voor beide percelen een diepte hebben van 5 meter. Dit conform het gehanteerde ruimtelijke beleid in de gemeente Bergen.