direct naar inhoud van 4.6 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001

4.6 Bedrijven en milieuzonering

Beleid en Normstelling

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

  • ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
  • rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).

Onderzoek en conclusies

Het plangebied is gelegen in de dorpskern van Groet. Aan de zuidkant van het plangebied is een woning met winkel gelegen en een horecagelegenheid (Gasterij de Groeten). Verder wordt het plangebied omgeven door woningen.

Voor de horecagelegenheid geldt op basis van de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering een richtafstand van 10 m tot een rustige woonwijk in verband met de aspecten geur, geluid en gevaar. Ook voor kleine detailhandel of supermarkten geldt een richtafstand van 10 m tot een rustige woonwijk in verband met de aspecten geluid en gevaar.

De horecagelegenheid en de winkel liggen op ruim 10 m afstand van de beoogde nieuwe woning. Er is ter plaatse van de beoogde woning dan ook sprake van een goed woon- en leefklimaat. Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.