direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan Dorpskern Egmond-Binnen. Dit bestemmingsplan is op 27 april 1978 vastgesteld. In figuur 2.1 is een uitsnede van het bestemmingsplan opgenomen. De locatie is bestemd als Bedrijf (B6), Tuin (T) en Erf (E4). De beoogde ontwikkeling is daarom in strijd met het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001_0002.png"

Figuur 1.2 Uitsnede vigerend Bestemmingsplan Dorpskern Egmond-Binnen