direct naar inhoud van 1.4 Planvorm
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001

1.4 Planvorm

Het nieuwe bestemmingsplan 'Herenweg 58' heeft als doel het geven van een eenduidige en samenhangende juridisch-planologische regeling om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding met planregels en een toelichting daarop.