direct naar inhoud van 2.3 Beoogde ontwikkeling
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001

2.3 Beoogde ontwikkeling

In de figuren 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 zijn illustraties weergegeven ter illustratie van de beoogde ontwikkeling. Aan de hand van deze figuren zal de beoogde ontwikkeling worden beschreven.

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen. Door bedrijfsgroei van Tambach staalconstructies BV zal het bedrijf verhuizen naar het MAG-complex te Egmond. Hergebruik van de bestaande bebouwing behoort niet tot de mogelijkheden. Er is daarom gekozen om de bestaande bebouwing te slopen en te vervangen door woningbouw.

Aan de Herenweg zal een perceel worden uitgegeven, waarop een vrijstaande woning kan worden gerealiseerd. Deze beoogde vrijstaande woning zal naast de bestaande bedrijfswoning aan de Herenweg 58 worden gebouwd. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden.

Aan de Tambachsteeg ter plaatse van het bestaande bedrijfsgebouw zullen vier percelen worden gecreëerd, met daarop 2 twee-onder-één-kapwoningen kunnen worden gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001_0005.png"

Figuur 2.3 Plattegrond van de beoogde inrichting van het plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001_0006.jpg"

Figuur 2.4 Illustratie van de voorgevel en achtergevel van de vrijstaande woning aan de Herenweg

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001_0007.jpg"

Figuur 2.5 Illustratie van de voor- en achtergevels van de twee-onder-een-kapwoningen aan de Tambachsteeg

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001_0008.png"

Figuur 2.6 Illustratie van de zijgevel van de twee-onder-een-kapwoningen aan de Tambachsteeg

Twee-onder-een-kapwoningen

De twee-onder-één-kapwoningen krijgen een goothoogte van 3 m en bouwhoogte van 8 m. Conform de gebruikelijke wijze van regelen, wordt in het bestemmingsplan een goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 10 m mogelijk gemaakt. Aan de achterzijde zullen de woningen worden voorzien van dakkappelen (zie figuur 2.6). De voorgevels van de beoogde woningen zullen op 4 m van de openbare weg komen te liggen. De vier woningen krijgen elk een bouwperceel van ongeveer 185 m². De achtertuinen van de woningen zullen een diepte hebben van circa 8 meter. Om de 2 twee-onder-een-kapwoningen te bereiken zal er een straat met eenrichtingsverkeer (Tambachsteeg) worden gebruikt. De toegang van de Tambachsteeg ligt aan de Herenweg. De ontsluiting (uitgang) van deze straat zal daarom geschieden op de Peperstraat. Ten behoeve van de parkeerbehoefte zullen de woningen ieder worden voorzien van een garage. Daarnaast zal ieder woning ten behoeve van de parkeerbehoefte worden voorzien van een inrit waarop geparkeerd kan worden. Tot slot zullen er twee langs-parkeerplaatsen worden gerealiseerd langs de steeg (zie figuur 2.3).

Vrijstaande woning

De woning zal van een bouwhoogte van 10 meter, bouwvlak van circa 76 m² en een bouwperceel van 350 m² worden voorzien. De woning zal aan de voorgevel worden voorzien van een gevelopbouw. Conform de gebruikelijke wijze van regelen, wordt in het bestemmingsplan een goothoogte van 7 m en een bouwhoogte van 10 m mogelijk gemaakt. Deze goot- en bouwhoogte is zeer gebruikelijk in de directe omgeving. Aan de achterzijde van de woning zal een dakkapel worden gerealiseerd (zie figuur 2.4). De afstand van het bouwvlak tot het ten zuiden zijdelings liggende bouwvlak is circa 4 meter. Verder zal achter de vrijstaande woning ten behoeve van de parkeerbehoefte, grenzend aan de andere garage, een vrijstaande garage worden gerealiseerd. De ontsluiting zal via de Tambachsteeg geschieden en vervolgens uitvloeien op de Peperstraat.

Bestaande vrijstaande woning

De bestaande vrijstaande bedrijfswoning zal in het plangebied worden gehandhaafd.