direct naar inhoud van 1.4 Opgave
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

1.4 Opgave

In het bestemmingsplan Kernen Egmond is het ruimtelijk beleid voor het plangebied verwoord, onderbouwd en vertaald in regelgeving (verbeelding en planregels). De bestaande situatie en de gebruiks- en bouwmogelijkheden uit de thans vigerende bestemmingsplannen zijn leidend voor de inhoud van het onderhavige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is daarbij hoofdzakelijk consoliderend van aard.