direct naar inhoud van 4.6 Horeca
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

4.6 Horeca

Toetsingskader

Bij de aanwezigheid van horecavoorzieningen is het van belang dat ter plaatse van woningen een goed woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd en dat horecavoorzieningen op een gewenste locatie hun bedrijf kunnen uitoefenen. Vergelijkbaar met de zonering van bedrijfsactiviteiten wordt daarbij gebruikgemaakt van een Staat van Horeca-activiteiten (SvH). De SvH bestaat uit een lijst van horeca-activiteiten die is gerangschikt naar mate van hinderlijkheid waarbij vooral is gekeken naar het aspect geluidshinder en de verkeersaantrekkende werking van de onderscheiden categorieën. Per gebied wordt vastgesteld welke categorie van horecavoorzieningen toelaatbaar wordt geacht. Voor een nadere toelichting op deze Staat van Horeca-activiteiten wordt verwezen naar Bijlage 2 van de toelichting. De staat van Horeca-activiteiten is opgenomen in Bijlage 2 van de regels.

Onderzoek

In het plangebied komt een veelheid aan horecafuncties voor. Op de locaties waar horeca-activiteiten aanwezig zijn, wordt categorie 1b algemeen toelaatbaar geacht. Het betreft hier horeca die sterk verwant is aan de detailhandelsfunctie (zoals een lunchroom, maar ook een restaurant) en met beperkte hinder voor de omgeving. Voor de overige reeds aanwezige horeca-activiteiten geldt dat deze horeca-activiteiten als functie in het plangebied gewenst zijn (bijvoorbeeld café), alleen vanuit milieu-optiek niet op elke locatie. Deze bestaande horeca-activiteiten worden mogelijk gemaakt via een specifieke aanduiding. Bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing kan zich op die locatie een gelijksoortige horeca-activiteit vestigen, of een horeca-activiteit die past binnen de algemene toelaatbaarheid. Op deze manier wordt het ontstaan van onaanvaardbare hinder voorkomen. In onderstaand overzicht (zie tabel 4.3) zijn de horecabedrijven opgesomd die met een specifiek aanduiding mogelijk zijn gemaakt.

Tabel 4.3. Horecavestigingen

adres
horecavestigingsnaam  
categorie   aanduiding  
Het Rode Hert
Slotweg 1, Egmond aan den Hoef  
2   horecabedrijven tot ten hoogste categorie 2  
Café-biljart 't Slot
Slotweg 32, Egmond aan den Hoef  
2   horecabedrijven tot ten hoogste categorie 2  
Cafe De Bijzaak              
Herenweg 62, Egmond-Binnen  
2   horecabedrijven tot ten hoogste categorie 2  
Wapen van Egmond-Binnen Herenweg 59, Egmond-Binnen   2   horecabedrijven tot ten hoogste categorie 2  
De Kwaadsteniet
Abdijlaan 4, Egmond-Binnen  
2   horecabedrijven tot ten hoogste categorie 2  
Café Tervoort
Abdijlaan 5, Egmond-Binnen  
2   horecabedrijven tot ten hoogste categorie 2  
Café Het Roer Om
Voorstraat 46, Egmond aan Zee  
2   horecabedrijven tot ten hoogste categorie 2  

Conclusie

Het aspect horeca en milieuhinder staat de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg.