direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Milieuaspecten
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

Hoofdstuk 4 Milieuaspecten

In dit hoofdstuk komen de voor het plangebied relevante milieuaspecten aan bod. Aan de orde komen de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan ten aanzien van de aspecten wegverkeerslawaai, milieubeschermingsgebied voor stilte, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuhinder, horeca, externe veiligheid, bodemkwaliteit, duurzaam bouwen en kabel en leidingen. Binnen het plangebied zullen beperkt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Wanneer deze nader geconcretiseerd zijn, zullen de ontwikkelingen in de vervolgprocedure worden getoetst aan de hieronder beschreven uitgangspunten.