direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

5.1 Inleiding

Uit de analyse van de bestaande situatie (hoofdstuk 2), het beleidskader en de milieurandvoorwaarden, kan een aantal wensbeelden worden afgeleid. In dit hoofdstuk zijn de verschillende wensen en belangen tegen elkaar afgewogen en zijn uitgangspunten geformuleerd die gelden voor het op te stellen bestemmingsplan. In het op te stellen bestemmingsplan wordt voor de bestemmingslegging en de bouwmogelijkheden uitgegaan van de bestaande situatie. Het uitgangspunt is dat het bestemmingsplan conserverend van aard is. Er zijn wel (kleinere) ontwikkelingen op perceelsniveau. Hoewel het onderhavige bestemmingsplan dus conserverend van aard is, wil dit niet zeggen dat er in de nabije toekomst geen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze ontwikkelingen zullen middels een eigen/afzonderlijke bestemmingsplanproces hun beslag krijgen.