direct naar inhoud van 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vier weken terinzage gelegen (vanaf 6 december 2012 tot en met 2 januari 2013). Tevens is het bestemmingsplan verzonden naar de voooroverlegpartners.

In totaal zijn 15 inspraakreacties ontvangen en 2 overlegreacties. De reacties zijn in een aparte nota inspraak en overleg behandeld. Op basis van deze reacties is het bestemmingsplan op een aantal onderdelen gewijzigd. Tevens is het bestemmingsplan op een aantal onderdelen ambtshalve gewijzigd. Dit is aangegeven in de nota inspraak en overleg.