direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

2.1 Inleiding

In 2009 is bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid vastgesteld door de gemeenteraad waarin ook het onderhavige plangebied was opgenomen. Op 1 september 2010 heeft de Raad van State dit besluit ten aanzien van enkele plandelen vernietigd (zaaknr. 200903464/1/R1). De uitspraak is opgenomen in bijlage 1. Niet allen plandelen die zijn vernietigd worden in deze herziening opgenomen. Een aantal plandelen, dat door de Raad van State is vernietigd, wordt ook in de vorm van nieuwe bestemmingsplannen gerepareerd. Deze bestemmingsplannen komen op initiatief van de eigenaren van de gronden tot stand. De planonderdelen die in dit onderhavige bestemmingsplan opgenomen zijn, de volgende percelen:

  • Rondelaan 6 te Bergen;
  • Perceel op de hoek van de Koninginneweg/Bergerweg te Bergen;
  • Natteweg 16 te Bergen, waarbij eveneens wordt ingegaan op de ontwikkeling die voor dit perceel mogelijk wordt gemaakt.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad op 7 februari 2013 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7. Het perceel waarop de nieuwe woning is voorzien, is echter kleiner dan het gedeelte dat is vernietigd door de Raad van State. De percelen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7 zijn daarom in dit bestemmingsplan opgenomen.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het percelen aan de Oude Bergerweg 19 en 45A en Van Reenenpark 3 die worden meegenomen in deze herziening.