direct naar inhoud van 3.1 Oude Bergerweg 19
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

3.1 Oude Bergerweg 19

Voor het perceel Oude Bergerweg 19 geldt in bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid een woonbestemming. De bestaande recreatiewoning en kantoor op het perceel zijn niet positief bestemd en zijn derhalve beide in strijd met het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. In het hiervoor geldende bestemmingsplan 'Bebouwde Kom 1977' was de recreatiewoning wel toegestaan (aanduiding 'z' op de plankaart). Daarnaast lag op grond van bestemmingsplan 'Bebouwde Kom 1977' achterop het perceel een bedrijvenbestemming, waarmee ook het kantoor was toegestaan.

Door de planologische wijziging, dat bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid mee zich meebrengt, is de eigenaar van het perceel (onbewust) in een planologisch nadeliger positie gekomen. Aangezien sprake is van een ommissie, is de gemeente derhalve voornemens deze situatie te repareren en de bijgebouwen op perceel Oude Bergerweg 19 in de herziening mee te nemen.

Inhoud aanpassing

Gelet op de omgeving, de huidige activiteiten op het perceel en bestemmingsplan 'Bebouwde Kom 1977' is positief bestemmen van de bestaande situatie het meeste voor de handliggend. Het perceel zal conform deze werkelijke situatie worden bestemd. De recreatiewoning zal derhalve worden voorzien van een functieaanduiding 'recreatiewoning' en achterop het perceel wordt een kantoorbestemming opgenomen. Binnen de kantoorbestemming is eveneens een atelier toegestaan.