direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

4.1 Inleiding

Dit bestemmingsplan bestaat uit een viertal reparaties van het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid als gevolg van de uitspraak van de Raad van State. Daarnaast wordt het bestemmingsplan op drie onderdelen herzien. De reparatie voor het perceel Rondelaan 6 heeft een zeer beperkte ruimtelijke impact zodat hiervoor een beperkte beoordeling van effecten heeft plaats gevonden aan de hand van het vigerend beleid. Het blijkt dat het vigerend beleid de bestemmingslegging niet in de weg staat. Een toetsing aan omgevingsaspecten is achterwege gebleven, omdat de feitelijke situatie positief wordt bestemd. Ten behoeve van deze reparatie is wel een bezonningsstudie uitgevoerd.

In het onderhavige bestemmingsplan worden extra woningen mogelijk gemaakt op de locatie Hoek Koninginneweg/Bergerweg en Natteweg 16. Voor deze ontwikkelingen is een volledige toetsing aan het vigerende beleid opgenomen en is onderzoek gedaan naar de relevante omgevingsaspecten.

De percelen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7 worden conform de vigerende regeling opgenomen in het bestemmingsplan. Een gedeelte van de erven van beide percelen is vernietigd. Er is daarom geen sprake van een ruimtelijke impact. Een toetsing aan omgevingsaspecten is daarom achterwege gelaten.

In het onderhavige bestemmingsplan worden de recreatiewoning en het kantoor op het perceel Oude Bergerweg 19 conform de vergunde situatie positief bestemd. De reparatie voor het perceel Oude Bergerweg 19 zeer beperkte ruimtelijke impact zodat hiervoor een beperkte beoordeling van effecten heeft plaats gevonden aan de hand van het vigerend beleid. Een toetsing aan omgevingsaspecten is achterwege gebleven, omdat de feitelijke situatie positief wordt bestemd.

Op de locatie Oude Bergerweg 45A is eveneens de huidige situatie positief bestemd. Voor deze aanpassing is eveneens een beperkte toetsing aan het vigerende beleid opgenomen. Een toetsing aan omgevingsaspecten is achterwege gebleven, omdat de feitelijke situatie positief wordt bestemd.

De recreatiewoning die hoort bij de woning Van Reenenpark 3 wordt positief bestemd. Dit is conform de huidige vergunning. Aangezien de ruimtelijke mogelijkheden niet wijzigen, is een toetsing aan de verschillende omgevingsaspecten achterwege gelaten.

In dit hoofdstuk worden de bestemmingswijzigingen voor de percelen nader getoetst aan het beleid (paragraaf 4.2) en diverse omgevingsaspecten (paragraaf 4.3 tot en met 4.11). Voor een aantal sectorale aspecten zijn de verschillende percelen afzonderlijk getoetst. Dit is duidelijk in de betreffende paragrafen aangegeven. Voor een aantal sectorale aspecten is de situatie voor de verschillende percelen (grotendeels) vergelijkbaar. In deze gevallen is de situatie in zijn algemeenheid beschreven.