direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-B001

1.1 Aanleiding

De gemeente is voornemens om de bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijk grondgebied te herzien. In januari 2004 is hiervoor het "Plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen gemeente Bergen" door de gemeenteraad vastgesteld.

Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op het centrum van de kern Egmond aan Zee, inclusief het strand en de aangrenzende boulevard. Doel van het plan is om tot een actuele en eenduidige bestemmingsregeling te komen die digitaal beschikbaar is ter vervanging van de in het plangebied vigerende bestemmingsplannen. Voor het plangebied gelden momenteel 6 bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen, die ouder zijn dan de wettelijk voorgeschreven 10 jaar en uit dat oogpunt aan herziening toe zijn. Bovendien voldoen de plannen niet meer aan de huidige inzichten en ruimtelijke opvattingen.