direct naar inhoud van 1.3 Nota van Uitgangspunten
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-B001

1.3 Nota van Uitgangspunten

Vooruitlopend op het bestemmingsplan, is op 24 juni 2008 de Nota van Uitgangspunten vastgesteld om het beleid voor het nieuwe bestemmingsplan te bepalen. In de nota zijn, op basis van een analyse van het plangebied en de mogelijke ontwikkelingen binnen het plangebied en het beleid dat van toepassing is op het plangebied, uitgangspunten geformuleerd voor het op te stellen bestemmingsplan. Tevens is in de Nota van Uitgangspunten aandacht besteed aan ontwikkelingen in de regelgeving en de consequenties hiervan voor het bestemmingsplan. Uit de Nota van Uitgangspunten blijkt dat het bestemmingsplan hoofdzakelijk consoliderend van aard is. In het bestemmingsplan wordt dan ook datgene geregeld wat noodzakelijk is om de ruimtelijke karakteristiek van het plangebied te behouden zonder dat ruimtelijk aanvaardbare bouwinitiatieven of (beperkte) functiewijzigingen onmogelijk worden gemaakt.

De Nota van Uitgangspunten is tot stand gekomen na consultatie van een klankbordgroep waarin de wijkvereniging en andere instanties/groeperingen zitting hebben.